B. Jansen timmer- en onderhoudsbedrijf is opgericht in 2016 en gevestigd te Elst (GLD). B. Jansen is veelzijdig in zijn werkzaamheden. Dankzij eerdere werkzaamheden is er kennis en praktijkervaring aanwezig.

Wij streven naar tevredenheid van onze klant. Om aan de wensen van de klant te voldoen hanteren wij een transparante werkwijze.
Huisbezoek
Wij komen bij u langs om een inventarisatie van de werkzaamheden te maken.
Offerte
Naar aanleiding van het huisbezoek maken wij een prijsopgaaf. Deze zenden wij u per post toe.
Overleg en bevestiging
De offerte nemen wij met u door. Onduidelijkheden en op/aanmerkingen worden besproken en indien nodig aangepast in de offerte. Bij akkoord krijgt u een bevestiging met de definitieve prijsopgaaf en planning.
Start
Op de afgesproken dag starten wij met de werkzaamheden. Wij houden nauw contact met u om alles naar tevredenheid te laten verlopen.
Oplevering
Aan het eind van de werkzaamheden bespreken wij met u of alles naar wens is.
Facturering
Bij een overeenkomst geldt als algemene betalingsconditie:
- Bij het geven van de opdracht vooraf de kosten van de materialen.
- Direct na oplevering de gemaakte uren.

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel regio Oost.